Om Webb-konsult

Om webb-konsult

Webb-konsult är ett företag som har sina rötter inom s.k on-site SEO, programmering och systemteknik. Våra konsulter har funnits med och runt Internet sedan mitten av 90-talet.

Våra konsulter vet hur viktigt det är att inte vara rent teknikinriktad på Internet, Internet är en kommunikationskanal mellan företag och kunder och vårt tekniska kunnande hjälper oss att avgöra vad som är möjligt och inte när man utformar ett nytt webbprojekt.

Verksamhetsområde: Cristian Herrera verkar under marknadsnamnet webb-konsult.se. webb-konsult.se tillhandahåller konsulttjänster inom Internetrelaterade frågor, det kan handla om uppdrag av både teknisk och internetmarknadsförings karaktär. Som exempel på tjänster kan nämnas

 • Initial uppsättning av Googletjänster som t.ex adWords och Google analytics.
 • Löpande hantering och rapportering av dessa tjänster.
 • Leverans av webbsidor och webbshoppar.
 • Modifiering / förädling av existerande webblösningar.
 • Utvecklingsarbeten av t.ex produktkataloger och andra specialbeställda moduler (onlinebeställning av pizza, betaltjänster, bokningssystem, etc etc).
 • Projektledning av Internetbaserade projekt.
 • Konsultation runt företags onlinenärvaro, att utnyttja Internet som kommunikationskanal emot sin publik (kunder, intressenter), samt hur ett varumärke exponeras på Internet och övriga frågor om synlighet på Internet.

Vi tar även åt oss uppdrag av rent datateknisk karaktär, för lite speciella kunder:

 • Administration intern it-miljö.
 • Uppsättning av lokal it-miljö.
 • Administration och installation av div servrar (lokal fildelningsserver, VPN, inloggningsservrar)
 • Framtagning och implementation av backup lösningar.

Viss utveckling sker även för framtida produkter, några av våra projekt:

 • Webbaserat CRM system, som även har stöd för Ärandehantering och kundinlogg.
 • Andra system för onlinebaserade tjänster.

Arbetssättet inom bolaget är ytterst kundanpassat, vi utgår alltid ifrån kundens behov och önskemål. Vi informerar även alltid kund om möjligheter som kan utnyttjas i Internetmarknadsföringssyfte och Internetbaserad kundkommunikation. Om ni har fler frågor, tveka inte att höra av er via mail eller telefon.